Úvod


 

 8. 30 -   9. 00      hygiena,  postupná svačina
 9. 30 -   9. 45      příprava na pobyt venku 1. tř.
 9. 45 -  10. 00     příprava na pobyt venku 2. tř.
 9. 45 -  11. 30     1. tř. pobyt venku ,
10. 00 - 12. 00     2. tř. pobyt venku , procházky obcí , využívání školní přírodní zahrady                                                                                    11. 30 - 12. 00     převlékání, hygiena, oběd 1. tř.
12. 00 - 12. 30     převlékání, hygiena, oběd 2. tř.
12. 00 - 14. 15     příprava na odpočinek, spánek dětí (respektování nespavých dětí-postupnévstávání, možnost klidných her aj.zájmových činností)
12. 30 - 14.30      příprava na odpočinek , odpočinek , respektování nespavých dětí postupné vstávání 2tř.
14. 15 – 15.00     odpolední postupná  svačina
15. 00 - 16. 00     odpolední zájmové hry ,činnosti a příležitosti a pohybové aktivity,záměrné i spontánní učení  ve skupinách a individuálně,        
                          individuální péče o děti
16. 00                 ukončení provozu mateřské školy.

 

  • v průběhu celého dne je realizován pitný režim,

  •  režim dne se týká  všech , kteří se na životě mateřské školy podílejí přímo těch, kteří se jej zúčastňují nepřímo.

  • přispívá výrazně k pozitivnímu klimatu MŠ

  • vytváří zdravé stereotypy a návyky

     

    Čeho se vyvarujeme:

  • sklonu  k příliš detailnímu časovému uspořádání dne, k frontálním způsobům práce a neustálému organizování dětské činnosti