Zveřejněno 29. 3. 2015 .:. Napsal Správce

 

ZPÍVÁNKY A CVIČKY

P. učitelka:  Simona Venhudová

Termín:  každou sudou středu od 14:30 – 15:00 hod., ve školní jídelně. 
 

Nejdůležitějším úkolem je probudit v dětech zájem o hudbu a hravou formou postupně rozvíjet hudební cítění, rozvíjet rytmiku, spojovat hudbu s pohybem, tancem.

 

Číst dál: Zpívánky a cvičky

Zveřejněno 29. 3. 2015 .:. Napsal Správce

 

                     PREVENTIVNÍ  LOGOPEDICKÉ  CHVILKY

 

P.učitelka: Vyhnálková Dana

Termín: každé liché úterý od 14. 30 – 15.00 hod. 

 

Logopedie je vědní disciplína, která je obsahově blízká ke speciální pedagogice nebo k medicíně. Logopedie se zabývá poruchami řeči u dětí i dospělých. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Číst dál: Preventivní logopedické chvilky

Zveřejněno 29. 3. 2015 .:. Napsal Správce

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE S PRVKY METODY DOBRÉHO STARTU 

 

P. učitelka : Pitáková Marcela
Termín: ve školní jídelně každé sudé úterý v době od 14:30 – 15.00 hod. 

               

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, přispívá k rozvoji řeči.

 

Číst dál: Metoda dobrého startu