LOGOPEDICKÁ PREVENCE S PRVKY METODY DOBRÉHO STARTU 

 

P. učitelka : Pitáková Marcela
Termín: ve školní jídelně každé sudé úterý v době od 14:30 – 15.00 hod. 

               

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, přispívá k rozvoji řeči.

 

 

Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s p

oruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. MDS respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele. Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci ( zabraňuje špatným návykům při výuce čtení a psaní). Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let v mateřských, základních a speciálních školách.

                            

Cílová kompetence :  Sledovat rozvoj psychomotoriky ve všech

                                    aspektech v součinnosti se sférou emocionálně

                                   motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči

 

Dílčí cíle :   Bio - zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky

                              ( chůze, běh, rovnováha, poskoky, postavení prstů,

                               ruky)

                           - vědomě uvolnit svalové napětí, ovládat vdech

                               výdech

                    Psy - rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v 

                              prostoru a čase

                            - připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu,

                              uskutečnit a dokončit činnost

                            - mít bohatě rozvinutou fantazii

                            - opakovat zpaměti jednoduché série

                               psychomotorických úkonů

                    Int   - hodnotit své chování i chování druhých

                           - vytvářet bohatou slovní zásobu 

                           - rozumět projevům neverbální komunikace,

                             uplatňovat neverbální komunikaci

                           - chtít spolupracovat ve skupině, se skupinou

                    SoK  - mít představu o roli školáka

                    Env  - zajímat se o odpovědi i na otázky přesahující

                               běžný lidský život – co bylo, co bude pak

 

Činnosti :     1. Modelová situace

                    2. Pohybová cvičení

                    3. Spojení písně, pohybu a grafického vzoru

                    4. Závěr – hodnocení

 

Literatura :   MDS Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová