ZPÍVÁNKY A CVIČKY

P. učitelka:  Simona Venhudová

Termín:  každou sudou středu od 14:30 – 15:00 hod., ve školní jídelně. 
 

Nejdůležitějším úkolem je probudit v dětech zájem o hudbu a hravou formou postupně rozvíjet hudební cítění, rozvíjet rytmiku, spojovat hudbu s pohybem, tancem.

 Příklady činností:                  -    cvičení dechovárytmická, strečingová, posilovací
                                             -    taneční průprava
                                             -    seznámení se s různými styly písní a tance
                                             -    základní cviky jógy
                                             -    nácvik písní

                                             

Dílčí cíle:                                -     seznamováníse zpíváním a hraním nahudební nástroje
                                             -     rozvíjení základních dovedností z oblasti hudby u dětí
                                             -     vytváření základů pěkného vztahu k hudbě
                                             -     umožnění prožívání radosti ze zpívání a vzbudit tak zájem
                                                   hudbu do budoucna
                                             -     rozvíjení pohybové dovednosti v souladu s hudbou, cit pro
                                                   rytmus, vyjádření rytmu pohybem
                                             -     rozvíjení přirozeného pohybového aparátu

 

Očekávané výstupy:            -     sladit pohyb s rytmem a hudbou
                                            -     zvládat základní hudební a taneční dovednosti
                                            -     ovládat dechové svalstvo
                                                                            

Literatura:                           -     „Taneční hrys písničkami“  -  Eva Kulhánková
                                             -     „Zvířátka ve hře, písni a tanci“  - Eva kulhánková
                                             -     „Lidové písničky a hry s nimi“  - Zdeněk Šimanovský