Cílová kompetence 

Dovede označit svoje potřeby ( tělesné , psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování.

 

Podtéma :  “ Vím kdo jsem a kam patřím „

                            

Tématické části:  Kouzelná slovíčka

Dílčí cíle

 • nikdy nezapomínej na kouzelná slovíčka:  ahoj, dobrý den a na shledanou. Přijdou ti vhod  doma, ve škole i venku.
 • slůvka děkuji a prosím by měly být samozřejmostí

 

 

Tématické části: U stolu

Dílčí cíle: 

 • než  usedneš ke stolu, umyj si ruce

 • před jídlem všem popřej dobrou chuť

 • s plnými ústy se nemluví

 • nůž drž v pravé ruce, vidličku v levé


  Tématické části: S kamarády  

  Dílčí cíle:

 • chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se   chovali oni k tobě

 • spory mezi sebou neřešíme rukama,ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)

 • neubližujte si, ale pomáhejte

 • neber ostatním věci, domluvte se na střídání- po

 • kud sami na něco nestačíme,požádáme o pomoc nejprve dva kamarády a teprvep otom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).

 • nebereme si nic,co nám nepatří ( co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež).

   

   

  Tématické části:  Zdvořilé chování 

  Dílčí cíle: 

 • nesluší se nahlas křičet – doma, ve školce   ani venku

 • ve třídě,v šatnách,na chodbách neběháme(abychom neublížili sobě a ostatním dětem).

 • ve třídě,v šatně,na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)

 • nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti)

   

   

  Tématické části: Ve školce 

  Dílčí cíle:

 • neodcházej ze třídy bez domluvy s paní učitelkou

 • dávej věci, hračky na svá místa

 • dokončuj započatou práci

 • nenič svým chováním a hrou práci a úsilí jiných

 • neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si všeho,co druhý vytvoří )

 • umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se ).

   

  Tématické části:  Počítač, já a moji kamarádi  

  Dílčí cíle:

 • počítač zapíná p. učitelka

 • po zazvonění „minutky“ dokončím hru na počítači a vystřídám se s kamarádem

 • pokud si nevím rady s úkoly na počítači, vždy požádám  o pomoc kamaráda nebo p. učitelku

 • monitoru se nesmíme dotýkat

 • s počítačem pracuji zodpovědně tak, abych nezpůsobil závadu

   

  Pravidla soužití ve třídě mateřské školy podle přání a návrhu dětí, p. učitelek, rodičů se mohou doplňovat.