Zveřejněno 27. 5. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace, 671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČ: 70991481                             

Č. j. ŘMŠ 071/2019   Práče dne 24. 5. 2019

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRÁČE

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Práče rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Práče  následujícím uchazečům:

 1. Rg. č. ŘMŠ 054/2019
 2. Rg. č. ŘMŠ 055/2019
 3. Rg. č. ŘMŠ 056/2019
 4. Rg. č. ŘMŠ 058/2019
 5. Rg. č. ŘMŠ 059/2019
 6. Rg. č. ŘMŠ 060/2019
 7. Rg. č. ŘMŠ 061/2019
 8. Rg. č. ŘMŠ 063/2019
 9. Rg. č. ŘMŠ 066/2019                                              
 10. Rg. č. ŘMŠ 067/2019
 11. Rg. č. ŘMŠ 068/2019          

 

Zveřejněno 18. 4. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

 

 

                  SMĚRNICE  Č. 14  KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V MATEŘSKÉ
ŠKOLE PRÁČE 
A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 026 /2019          S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

2. 4. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2019

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

Číst dál: Směrnice č. 14

Zveřejněno 26. 3. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČ: 70991481   

 

 

 

 

 

                           SMĚRNICE Č. 7  O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA
                  O FINANČNÍ KONTROLE  
                    Č. 320/2001 SB. A VYHLÁŠKY Č. 416/2004 SB.
               V PLATNÉM ZNĚNÍ

 

 

Č. j.:    Spisový znak      Skartační znak

   ŘMŠ 149/2018             A. 1.                   A10

Vypracoval:

Jana Kučerová, ředitel školy

Schválil:

Jana Kučerová, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

15. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

16. 9. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

Číst dál: Směrnice č.7

Zveřejněno 22. 11. 2018 .:. Napsal MŠ Práče

 Práče 16. 11. 2018 Č. j. ŘMŠ 163/2018


Návrh rozpočtu 2019 - zřizovatel obce 

 

 

účet

příjem- text

 Kč

501

Knihy, učební pomůcky, tisk, spotřební materiál,  čistící a kancelářské potřeby

MŠ a ŠJ

    97.000

502

Vodné, plyn, elektřina

   250.000

511

Opravy, údržba, revize

Opravy, udržování vybavení školy …………………

   
   100.000

 

512

Cestovné

        2.000

518

Služby  telefonní, poštovné,  správa PC, programové vybavení, školení, zpracování dat

Ostatní služby, služby peněž. ústavů

  
 
   158.000

 

549

Pojištění

   
        3.000

558

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ………………

  
      50.000Celkem

 


příjmy za předškolní vzdělávání

  
660.000,- Kč

    80.000,- Kč

  740.000,- Kč

 

 

Číst dál: Návrh rozpočtu 2019

Zveřejněno 24. 5. 2018 .:. Napsal MŠ Práče

 

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027

                             671 61 Práče 11, Tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČO: 70991481                             

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Číst dál: Ochrana osobních údajů

Zveřejněno 23. 5. 2018 .:. Napsal MŠ Práče

                                          Mateřská škola, Práčeokres Znojmo-příspěvková organizace 7027

                                     671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ČO: 70991481                                

 

 

 

                                         SMĚRNICE  Č. 13  KE STANOVENÍ
             ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRÁČE

                                    A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY

 

Č. j. Spisový znak:  Skartační znak:

ŘMŠ 047 /2018     S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

7. 5. 2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2018

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

Obecná ustanovení

Číst dál: Směrnice č. 13

Zveřejněno 23. 5. 2018 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 70991481

 

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2018/2019

 

 
Ředitelka Mateřské školy Práče rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuježádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Práče následujícím uchazečům:

 

 

Číst dál: Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

Zveřejněno 22. 11. 2017 .:. Napsal MŠ Práče

 

                                                      Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027
                                             671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   IČO: 70991481   

 

 

 

                                         ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

 

 

 

Číst dál: Školní řád MŠ Práče