Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 70991481

 

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2018/2019

 

 
Ředitelka Mateřské školy Práče rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuježádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Práče následujícím uchazečům:

 

 

 1. Rg. č. 049/2018
 2. Rg. č. 050/2018
 3. Rg. č. 051/2018
 4. Rg. č. 052/2018
 5. Rg. č. 053/2018
 6. Rg. č. 055/2018
 7. Rg. č. 056/2018
 8. Rg. č. 057/2018
 9. Rg. č. 059/2018
 10. Rg. č. 060/2018
 11. Rg. č. 061/2018
 12. Rg. č. 062/2018
 13. Rg. č. 063/2018
 14. Rg. č. 064/2018
 15. Rg. č. 065/2018
 16. Rg. č. 066/2018
 17. Rg. č. 067/2018
 18. Rg. č. 071/2018
 19. Rg. č. 075/2018

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitelky, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Práče a rozhoduje o něm podle § 183 odst. 3 školského zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 • Rodiče přijatých dětí žádám o účast na zahajovací třídní schůzce dne 12. 6. 2018 v 15. 30 hodin v Mateřské škole Práče v místnosti školní jídelny.

 

 

 

…………………………….

                                                                                                  Jana Kučerová, ředitelka MŠ Práče

Č. j. ŘMŠ 076/2018                                                                                                                                                   Práče dne 21. 5. 2018