Práče 16. 11. 2018 Č. j. ŘMŠ 163/2018


Návrh rozpočtu 2019 - zřizovatel obce 

 

 

účet

příjem- text

 Kč

501

Knihy, učební pomůcky, tisk, spotřební materiál,  čistící a kancelářské potřeby

MŠ a ŠJ

    97.000

502

Vodné, plyn, elektřina

   250.000

511

Opravy, údržba, revize

Opravy, udržování vybavení školy …………………

   
   100.000

 

512

Cestovné

        2.000

518

Služby  telefonní, poštovné,  správa PC, programové vybavení, školení, zpracování dat

Ostatní služby, služby peněž. ústavů

  
 
   158.000

 

549

Pojištění

   
        3.000

558

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ………………

  
      50.000Celkem

 


příjmy za předškolní vzdělávání

  
660.000,- Kč

    80.000,- Kč

  740.000,- Kč

 

 

 

 

Návrh rozpočtu a  střednědobého výhledu rozpočtu 2019

+ výhled 2020/2021
 

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo, příspěvková organizace,

IČ: 70991481
 

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2020

2021

Z celkových nákladů a výnosů:

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

příspěvek na provoz

660

660

700

700

700

700

příspěvek z MŠMT

3400

3400

3600

3600

3800

3800

vlastní činnost-školné

80

80

80

80

90

90

vlastní činnost- stravné

500

500

500

500

500

500

Dotace OP VVV

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

4640

4640

4880

4880

5090

5090

 

 

Schválila : Jana Kučerová,  ředitelka MŠ

 

Zpracovala: Lenka Blažková, účetní MŠ

                      

 

V   Práčích    dne   16. 11. 2018