MŠ Práče

Projektové dny v MŠ Šablony III

Název projektu: S práčetem do světa

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019942

Projektové dny v MŠ: 
Myslivna ROVINA Práče – 15.12.2021
Zachraň kamaráda – 29.3.2022
Tančíme srdcem – dětský muzikál – 28.4.2022
Stavitel města – Malá technická univerzita – 8.6.2022
Létající barvy – 12.10.2022
Hudebníček – 26.10.2022
Jednoduché pokusy pro malé vědátory – 15.11.2022
Zdravé zoubky s úsměvem – 20.1.2023 MuDr. Šmídová Lenka
Duhohrátky – 7.3.2023

Projektové dny mimo MŠ: 
Vida – Moravian Science Centre Brno – 12.10.2021
Trnkova zahrada Znojmo, Loucký klášter – 30.6.2022

Beseda s rodiči:
Logopedická prevence v MŠ (Mgr. Zdeňka Dvořáková, Mgr. Irovská Jana) – 15.11.2022
 

Využívání informační a komunikační technologie v rámci šablon:
Využívání digitálních hraček, interaktivní tabule a tabletů