Fotogalerie

Zveřejněno 2. 3. 2017 .:. Napsal Správce

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo – příspěvková organizace                                7027                                            Práče 11, tel. MŠ 515271230, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                              IČ: 70991481

 

 

   Č. j. ŘMŠ 039/2017                                                                   Práče dne 2. 3. 2017

 

Zápis dětí do Mateřské školy Práče

 

 

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE SE USKUTEČNÍ DNE 10. května 2017 VE 2. TŘÍDĚ „SLUNÍČKO “ OD 8. 00 HOD.  DO 14. 00 HOD.

                       

                         

                       

 

 

Při zápisu  dítěte do Mateřské školy Práče k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

 1. vyplněnou  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 2. originál rodného listu dítěte  

 3. potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti  a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování- evidenční list

 4. průkaz k ověření totožnosti zákonného zástupce

   

  Žádosti a evidenční listy si mohou rodiče předem  vyzvednout u kterékoli p. učitelky  z  1. tř. a 2. tř.  v době od 7.15 hod. do 8.00 hod. nebo od 14.30 do 16.00 hod. nebo si žádost mohou rodiče vytisknout z  www. stránek  mateřské školy, a to na www.msprace.cz.

   

   

   

   

   

                                                                                    ………………………………………

                                                                                     Ředitelka školy Jana Kučerová


Zveřejněno 17. 4. 2014 .:. Napsal Správce

 

 

NAŠE MOTTO:  

     

Motto první:                                                                                                                                                 

„Řekni mi a zapomenu,

 ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mne udělat

a zapamatuji si na celý život .“

                                     

   J. A. Komenský

 

 

Motto druhé:

„ Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá..“                                                                                                                         

                                                                                                                       J. A. Komenský

 

 

Motto třetí :

„ Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, ale co se jim vždy dařilo, bylo

jejich napodobování.“

James Baldwin

 

 

           

 

Motto čtvrté :

„ Dovolme  dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným.“ 

                                                                                                                     Lea Paulínová 

 

 

Motto páté :

„ Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole „

                                                                                                                    Robert FulghumIdentifikační údaje

 

 

Mateřská škola

 

 

Mateřská škola sdružuje:

 • Mateřskou školu
 • Školní jídelnu

 

     Název a adresa:           Mateřská škola , Práče ,okres Znojmo - příspěvková

                                          organizace, 671 61  Práče 11                                             

      

      Právní norma               Příspěvková organizace

 

      Zřizovatel :                   Obec Práče, Práče 112, 67161 Prosiměřice

 

      IČ                                70991481

 

      Telefon :                      515 271 230 MŠ , Ś J

                                   

      E-mail:                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

      Ředitelka školy:            Jana Kučerová

 

Paní učitelky:

     Vedoucí učitelka            Pitáková Marcela

     Učitelky                         Vyhnálková Dana

                                          Venhudová Simona

 

 Provozní zaměstnanci školní kuchyně:

 

     Vedoucí stravování         Skybíková Radka

     Vedoucí kuchařka           Hermanová Ivana

     Kuchařka                       Syslová Milena

 

Provozní zaměstnanci MŠ:

     Školnice                          Balážová Lucie

     Uklízečka                        Zelinková Lenka