MŠ Práče

Filozofie naší mateřské školy

Školní vzdělávací program, pod názvem „Jaro, léto, podzim, zima s Beruškou a Sluníčkem je nám prima“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola  poskytuje vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních programů, podle nichž probíhají  činnosti na jednotlivých třídách.

Hlavním cílem mateřské školy je :

Stále více chápeme, že v životě dítěte se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o posun v kvalitě zpracování životních situací a příležitostí. Předpokládáme, že při realizaci  kurikula v práci s dětmi se bude jeho podoba nadále dotvářet a doplňovat o nové cíle. 

Školkové motto:

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život".

J. A. Komenský

„Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá“.

J. A. Komenský

„Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, ale co se jim vždy dařilo, bylo jejich napodobování".

James Baldwin 

„Dovolme  dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným".

Lea Paulínová

„Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole".

Robert Fulghum

Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte velmi důležité a naše mateřská škola v životě dítěte může sehrát pozitivní roli. Mateřská škola je vedle rodiny druhým sociálním prostředím, v němž se v současné době pohybují téměř všechny naše děti předškolního věku. Některé z nich v ní tráví většinu dne a to její důležitost ještě podtrhuje. Proto se  snažíme, aby se život v ní co nejvíce přiblížil tomu rodinnému.

Mateřská škola má proti rodině výhodu spolužití s ostatními dětmi obou pohlaví, možnost interakcí s nimi. Děti se učí jinak mluvit se stejně vyspělými kamarády, vedou dialogy v nejrůznějších situacích. V tom je mateřská škola stěží zastupitelná.

Děti měly, mají a budeme se snažit, aby i v budoucnu vždy měly k dispozici dostatek hraček, vhodných pomůcek, knih, obrázků, které stimulují jejich vývoj. Paní učitelky dokáží vybrat to,co je pro děti tohoto věku vhodné, co odpovídá prostředí a estetickým požadavkům. Každodenní setkávání s osobností učitelky, která je a bude ideálním vzorem mluvního projevu a zároveň  odborníkem podporujících jejich řeč,komunikační aktivity.

Paní učitelky přistupují k dětem individuálně. Osobnostně orientovaná výchova učitelek vyjadřuje respekt k osobnosti dítěte, naši snahu dát mu najevo pochopení a porozumění. To přispívá k pozitivním citovým vztahům, které mluvní projev podporují. Děti v naší škole mohou projevovat svou aktivitu, přispět svými názory, nápady, připomínkami, ovlivňovat veškeré dění. Rozvíjejí si tak dovednost slovy vyjádřit své myšlenky. Děti  s učitelkou pracují ve skupinkách, které poskytují větší možnost komunikace mezi dětmi. Klademe důraz  na spontánní činnosti a hry, při nichž dítě může komunikovat svobodně. V zdravém prostředí mateřské školy  učitelky rozdělují svoji pozornost mezi celou skupinu, obrací se k ní jako k celku i individuálně k jednotlivým dětem. Paní učitelky se průběžně vzdělávají. Snažíme se dodržovat pravidlo: „Žijeme spolu, rozumíme si a povídáme si„. Proto si uvědomujeme důležitost pozitivních citových vztahů a přirozené komunikace. Věnovat lásku,čas a energii dítěti by mělo platit jak ve škole, tak v rodině.

Snažíme se o vytvoření takového kurikula mateřské školy, které vychází z obecných dlouhodobých cílů předškolního vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 4. Podporování rozvoje celkového zdraví dětí, které je výslednicí vzájemných vztahů jeho zdraví tělesného , duševního , sociálního a duchovního, vzájemných vztahů zdraví jednotlivce a komunity, jednotlivce a světa ve smyslu společenském i přírodním. Uvědomujeme si, že je důležité, aby se děti již od mateřské školy  naučily  postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
 5. Naše školní kurikulum je určeno  nejen pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům, dětem  a ostatním zaměstnancům MŠ, kteří se na jeho tvorbě podílejí, ale také partnerům MŠ
 6. Pro dosažení očekávaných výsledků formálního kurikula dodržujeme a budeme dodržovat zásady podpory zdraví v mateřské škole.
 7. Na základě skutečných situací  si děti  vytvořily pravidla soužití „Pravidla slušného chování“ doplněná ještě o pravidla soužití. V průběhu roku neustále mohou děti doplňovat tato pravidla o nová pravidla.

Podmínky pro  kurikulum:                                                                                                                              Naše škola usiluje o vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí  a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance školy i pro rodiče. Věcné prostředí je charakterizováno uspořádáním tříd  jako heren podporujících hry a činnosti dětí, různé aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech pěti oblastí jejich osobnosti. Aby prostředí podporovalo aktivitu a iniciativu dětí, dbáme na dosažení:

 • Dostupnosti materiálu a pomůcek pro děti
 • Bezpečnost a hygiena
 • Variabilnost – možnost obměny společně s dětmi
 • Podnětnost a estetiku – obměna nabídky materiálů , pomůcek
 • Kapsář pro každé dítě  pro uschování vlastních prací, hraček ap.
 • Tvořivé činnosti, experimenty s materiálem, pohybem, atd.
 • Činnosti podporující rozvoj poznávacích procesů – pokusy, individuální řešení pracovních listů atd.
 • Práva a povinnosti zúčastněných jako součást Školního řádu ovlivňuje i organizační prostředí (práva a povinnosti dětí, práva a povinnosti rodičů, práva a povinnosti učitelky, práva a povinnosti ředitelky , zaměstnanců školy a školní kuchyně).

obrázek 

O nás

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 17/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 18/12 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 19/14 °C

Kalendář