MŠ Práče

MŠ Práče

prani na prazdniny

Třídní foto

trida slunickatrida berusky

Tablo našich předškoláků

berušky

sluníčka

Školné a stravování

Školné

Cena celodenní docházky: 270,-

Cena polodenní docházky: 200,-

Předškolní děti školné neplatí.

Stravování

Úhrada stravného nejpozději do 15. v předchozím měsíci převodem z účtu: 2100430971/2010.

Odhlašování dítěte z oběda na čísle: 515 271 230, sms na telefon 702 619 061, nebo písemně do sešitů v šatnách.

Stravné se odhlašuje nejpozději do 12 hodin předchozího dne telefonicky, nebo do sešitu. Pokud dítě není omluveno včas, bude cena za stravu započítána (48,-).

Cena obědů:  

- 1-6 let, celodenní: 960,- Kč/měsíčně 

Obědy do jídlonosičů za neomluvené žáky se vydávají od od 11:20-11:30 hod. ve výdejně obědů.

Cena neodhlášeného obědu je 48,-Kč. 

Kdy do školky ano a ne☻

Vítejte v MŠ Práče

       VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

Jsme dvoutřídní mateřská škola s rodinnou atmosférou a s příjemným prostředím.

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se děti cítí bezpečně, šťastně a spokojeně, jsou přiměřeně rozvíjeny, chápány a oceňovány.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Snažíme se děti vést k zodpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci a respektu. Umožňujeme jim objevovat svět, objevovat samo sebe a chápat svou důležitost ve společenství dětí i dospělých a radovat se z maličkostí. 

Mateřská škola se nachází v okrajové části obce Práče. Součástí je školní kuchyně a školní jídelna, ve které se stravují také žáci základní školy. Budova mateřské školy má velkou terasu a zahradu a je obklopena klidným prostředím s množstvím zeleně.

Přirozeným prostředím v životě dítěte je věkově smíšená skupina. I z tohoto důvodu jsou u nás v mateřské škole 2 věkově smíšené třídy, které poskytují dětem přirozené podmínky pro jejich socializaci. Sestavujeme společně s dětmi jednoduchá a smysluplná pravidla pro soužití ve třídě  i v celé mateřské škole. Umožňujeme jim realizovat se v individuálních i skupinových činnostech. Nabízíme jim dostatek pohybu s ohledem na bezpečnost již od brzkého rána ve třídě, později při pobytu venku i po odpoledním odpočinku.

Pečujeme o zdravou výživu, která se s láskou připravuje v kuchyni naší mateřské školy. Strava je pestrá, vyvážená, chutná a obsahuje dostatek zeleniny a ovoce. Vytváříme pro děti i rodiče bezpečné prostředí, spojené se vzájemnou důvěrou na základě úcty a spolupráce mezi všemi lidmi u nás.

Spolupracujeme se Základní školou Práče, kterou každoročně navštěvujeme s dětmi předškolního věku. Zúčastňujeme se aktivit, které jsou spojené se životem Obce Práče.

Našim přáním je, aby se dětem v naší školce líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.