MŠ Práče

O nás

„Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat
a zapamatuji si na celý život“.

J. A. Komenský

„Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá".        

       J. A. Komenský

„Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, ale co se jim vždy dařilo, bylo jejich napodobování".  

James Baldwin

„Dovolme dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným".        

Lea Paulínová

„Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole„.   

Robert Fulghum