MŠ Práče

Informace pro rodiče

omlouvání dětí1. Omlouvání dětí ze stravování (docházky) den předem do 12,00 hodin, a to:
- zápisem do sešitu v šatnách (do sešitu napsat od kdy je dítě omluvené a kdy nastoupí)
- SMS na mobil 702 619 061
- na e-mail  sjprace@seznam.cz
- osobně p. učitelce nebo vedoucí stravování

2. Pracovní doba vedoucí stravování od 9:00 hodin do 12:10 hodin.

3. E – mail do školní jídelny sjprace@seznam.cz

4.Nárok na dotovaný oběd dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování je jen první den nemoci. To je možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče (nikoliv misek, konviček apod.) v době od 11:20-11:30 hodin.
Školní jídelna Práče ve své činnosti stravuje mateřskou školu a základní školu Práče. Pro mateřskou školu připravuje i svačinky. Vaří v průměru okolo 70 obědů. Jídlo se vydává v budově pro mateřskou i základní školu. Žáky ze základní školy vodí na obědy paní družinářka.

1. Úhrada stravného
Provádní se do 15. v předchozím měsíci převodem z účtu na účet: 2100430971/2010. Důležité je uvést variabilní symbol, který dodá vedoucí stravování. Další informace o stravování vám podá paní vedoucí stravování v budově MŠ nebo na telefonním čísle 702 619 061

2. Cena stravného
Cena obědů: dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č.13/2023 Sb., s účinností dnem 18.ledna 2023, změny se týkají přílohy č.2 – finančních limitů, je tedy cena obědů od 1.2.2023:

1-6 let celodenní                                54,-Kč
přesnídávka      14,-
oběd                 28,-
svačinka           12,-
pitný režim 4,-Kč je zahrnut v přesnídávce    
celková částka na měsíc činí 1.188,- Kč

1-6 let polodenní                                42,-
přesnídávka      14,-
oběd                 28,-
celková částka na měsíc činí 924,- Kč

7-10 let celodenní                              57,-Kč
přesnídávka          14-
oběd                      31,-
svačinka                12,-
celková částka na měsíc činí 1.254,- Kč

3. Pracovní doba   
Pracovní doba školní kuchyně: 6,30 – 15,00 hodin.
Pracovní doba vedoucí stravování: 9:00– 12:10 hodin.  

4. Úhrada za školní stravování 
Ohledně výše stravného jsou rodiče seznámeni ve školním řádu. Rodiče mají v písemné podobě jídelní lístek na daný týden na nástěnce v šatně 1. a 2. třídy, děti ze ZŠ v šatně ve školní jídelně a na nástěnce v ZŠ. Školní kuchyně si vyhrazuje právo v případě nedodání potřebných surovin změnu jídelníčku. Z důvodu dodržování spotřebního koše, kde se sleduje spotřeba jednotlivých potravin, je omezena spotřeba tuků, cukru a naopak je zařazována konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb, atd.

5.  Výdejní doba
Mateřská škola od půl dvanácté do půl jedné. 
Základní škola od půl jedné do jedné hodiny. 

Obědy do jídlonosičů za neomluvené žáky se vydávají od od 11:20-11:30 hod ve výdejně obědů. Změny, které by měly vliv na výši stravného je třeba nahlásit vedoucí stravování, ne paní učitelce.
Ranní přesnídávka se podává v rozmezí 8.30 – 9.00 hod. pokud dítě přichází do MŠ později přesnídávku již z hygienických důvodů neobdrží/vyjma ovoce, suchého pečiva.
Odpolední svačina se podává nejpozději do 15.00 hodin.

6. Dodržování hygienických předpisů
Za dodržování hygienických předpisů a norempři výrobě stravy pro dětské strávníky a výdeje pokrmů zodpovídá personál školní kuchyně, za výdej pomocná kuchařka ve výdejně.

7. Omlouvání dětí
Stravné se odhlašuje nejpozději do 12 hodin předchozího dne telefonicky na číslo 515 271 230, SMS na telefon 702 619 061, nebo písemně do sešitů v šatnách. Pokud dítě není omluveno včas, bude cena za stravu započítána podle Vyhl. č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování.